Food communication in Sápmi

Victoria Harnesk håller upp en skärbräda med renkött på

Vi vill bidra till att utveckla kommunikationen av samisk mat genom att skapa digitala manualer med beskrivande videos. Materialet ska hjälpa och inspirera producenter, försäljningsled och restauranger.

Saami food – threats and opportunities

Slow Food Sápmi logotyp

Slow Food Sápmi har på rekommendation av Samerådet fått stöd för att sammanställa tidigare projektinsatser, relevanta publikationer och kvalitetssystem i förhållande till samisk livsmedelsproduktion och omvärldens intresse för urfolks mat, mediciner och kunskap. Studien ska genomföras med ett gräsrotsperspektiv och bidra till att fler samer får upp ögonen för hälsoeffekterna av samisk mat och dess traditioner.

Förstudie – Vårt gemensamma matkulturarv i Sápmi

Slow Food Sápmi logotyp

Förstudien kom till för fördjupat arbete med Interregprojektet “Árbi vårt gemensamma matkulturarv i Sápmi”. Projektet syftade till att formalisera samarbeten och ta fram specifika aktiviterer tillsammans med branschaktörer.

Matbok Smak på Sápmi

Slow Food Sápmi logotyp

Målet är att producera en smakfull och attraktiv bok i mindre format om samisk mat med bilder, recept och traditioner. Boken ska väcka intresse för matresor i svenska Sápmi, ge basinformation om samer men tar framförallt sikte på att sammanföra moderna konsumenters behov och förväntningar med producenternas förutsättningar och önskemål.

Luonddu Biebmu/Naturens Mat

Slow Food Sápmi logotyp

Genom projektet Luondu Biebmu genomfördes bland annat experimentverkstäder över hela Sápmis svenska sida där traditionell kunskap dokumenterades och nya recept utvecklades i syfte att stärka entreprenörskap och nätverk.