Food communication in Sápmi

Vi vill bidra till att utveckla kommunikationen av samisk mat genom att skapa digitala manualer med beskrivande videos. Materialet ska hjälpa och inspirera producenter, försäljningsled och restauranger.

Arbetet genomförs ur ett samiskt perspektiv och omfattar ren, vilt, fisk, vilda växter och bär. Slow Food Sápmi erfar att det är viktigt att marknadsföringsmaterial är kulturellt förankrat. Projektet är en del av ett långsiktigt arbete med att minska matsvinnet, skydda biodiversiteten, skapa arbetstillfällen och stärka matkulturarvet. Vi vill att samer ska vara stolta över och känna tilltro till den egna matens betydelse. När samiska entreprenörer berättar själv kan de påverka efterfrågan efter säsonger och motivera en rättvisare prissättning, samtidigt som konsumenterna får rätt förväntningar.

Projektledare: Victoria Harnesk, Slow food Sápmi
Projektägare: Slow Food Sápmi
Finansiering: Pawanka Fund – Indigenous Ways of knowing and learning

Startdatum: 2020-10-31
Slutdatum: 2021-03-31

Victoria Harnesk håller upp en skärbräda med renkött på