Luonddu Biebmu/Naturens Mat

Genom projektet Luondu Biebmu genomfördes bland annat experimentverkstäder över hela Sápmis svenska sida där traditionell kunskap dokumenterades och nya recept utvecklades i syfte att stärka entreprenörskap och nätverk.

Projektledare: Victoria Harnesk och Anna-Marja Kaddik
Projektägare: Slow Food Sápmi
Finansiärer: Sametinget, Landsbygdsprogrammet
Samverkanspartners: Samiskt mat- och kompetenscentrum/Samernas utbildningscentrum, Interregprojektet Njalle rihpestibe, Renlycka och Visit Sápmi, företagare m.fl.

Startdatum: 2012-01-01
Slutdatum: 2014-12-29

Slow Food Sápmi logotyp