Saami food – threats and opportunities

Slow Food Sápmi har på rekommendation av Samerådet fått stöd för att sammanställa tidigare projektinsatser, relevanta publikationer och kvalitetssystem i förhållande till samisk livsmedelsproduktion och omvärldens intresse för urfolks mat, mediciner och kunskap. Studien ska genomföras med ett gräsrotsperspektiv och bidra till att fler samer får upp ögonen för hälsoeffekterna av samisk mat och dess traditioner.

Projektledare: Victoria Harnesk
Projektägare: Slow Food Sápmi
Finansiering: Pawanka Fund – Indigenous Ways of knowing and learning
Samverkanspartners: Biebmuráidu – den rullande matrajden, Sensus, Svenska Samernas Riksförbund m.fl.

Startdatum: 2018-12-31
Slutdatum: 2019-12-28

Slow Food Sápmi logotyp