Förstudie – Vårt gemensamma matkulturarv i Sápmi

Förstudien kom till för fördjupat arbete med Interregprojektet “Árbi vårt gemensamma matkulturarv i Sápmi”. Projektet syftade till att formalisera samarbeten och ta fram specifika aktiviterer tillsammans med branschaktörer.

Projektledare: Victoria Harnesk, Slow Food Sápmi
Projektägare: Slow Food Sápmi
Finansiär:
Interreg Nord och Sametinget
Samverkanspartners:
 Sijti Jarnge

Startdatum: 2016-12-30
Slutdatum: 2017-12-27

Slow Food Sápmi logotyp