KLIN – Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr

Projektet ”Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr” fokuserar på livsmedelsindustrins utmaningar med kompetensförsörjning och utgår från helheten – kompetensutveckling för befintlig personal, attrahera och rekrytera ny personal samt att strategiskt arbeta för kompetensöverföring vid avveckling av personal t.ex. vid pensionsavgångar. Målet är att stärka förmågan internt hos deltagande företag att arbeta med strategisk hållbar kompetensförsörjning på kort och lång sikt samt att de med hjälp av metoder, modeller och/eller tjänster ska kunna göra detta på ett smidigt och effektivt sätt.

Projektledare: Marlene Hagenrud IUC Norr Ab och samarbetspartner Pelle Johansson, Hushållningssällskapet
Projektägare:
IUC Norr AB
Finansiering:
Tillväxtverket

Startdatum: 2022-03-01
Slutdatum: 2023-12-31

kvinna skär renkorv i livsmedelsgodk'ns lokal och en man står i bakgrunden