Strategies for Arctic Greenhouse farming: Supporting regional self-sufficiency through innovative greenhouse farming in Norr- and Västerbotten

röda tomater mot gröna blad

Syftet med projektet är att kartlägga de kommersiella växthusen i Norr- och Västerbotten med avseende på nuvarande utformning, energisystem, odlingssystem, etc., samt vilka eventuella förbättringsåtgärder som vidtagits. De växthus som är intresserade att delta i projektet kommer att få en gratis energianalys av växthusen, med förslag till eventuella förbättringsåtgärder i energianvändning, system och material. Projektledare: […]

Symbioma

Schematisk bild för projekt Symbioma

Symbioma har som mål att skapa värdet av sido- och avfallsströmmar från matindustrin. Projektet syftar till att mikro-, små och medelstora företag i avlägsna och glesbefolkade EU-områden får tillgång till tjänster och teknologier för att använda cirkulära affärsmodeller. Detta ska leda till förbättrad resurseffektivitet, utveckling av nya företag och att säkerställa den ekonomiska och miljömässiga […]