Food as a pedagogical tool

Barn matar en get

This project is addressing challenge of sustainable eating habits as it is strongly connected to climate change, biodiversity loss, resilience of Nordic communities, low food self-sufficiency and loss of traditional knowledge. Sustainable eating habits, food and its sufficiency are a prerequisite for a resilient community. We also address teachers need of relevant and updated educational […]

RenResurs

En ren i vinterlandskap

Personalförsörjning är en flaskhals inom renslakt och styckening, vilket i sin tur påverkar utvecklingspotentialen inom lokal förädling, livsmedel, slöjd, catering med mera. Det finns ett behov av förnyelse och nya företagsmodeller. Nyskapande utbildning för entreprenörer och deras personal är en av grundförutsättningarna. I ett tidigare projekt skapades idén om en resurspool. Det här projektet ska […]

NorrlandsNavet – center för företagsutveckling i norra Sverige

NorrlandsNavet är ett center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige i samarbete mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet. Vi ger små och medelstora företag i norra Sverige möjligheten att utveckla sitt företag med hjälp av forskning och utbildning. För företag med ambitionVill du och ditt företag utvecklas och växa? NorrlandsNavet är centret […]

Strategies for Arctic Greenhouse farming: Supporting regional self-sufficiency through innovative greenhouse farming in Norr- and Västerbotten

röda tomater mot gröna blad

Syftet med projektet är att kartlägga de kommersiella växthusen i Norr- och Västerbotten med avseende på nuvarande utformning, energisystem, odlingssystem, etc., samt vilka eventuella förbättringsåtgärder som vidtagits. De växthus som är intresserade att delta i projektet kommer att få en gratis energianalys av växthusen, med förslag till eventuella förbättringsåtgärder i energianvändning, system och material. Projektledare: […]

Symbioma

Schematisk bild för projekt Symbioma

Symbioma har som mål att skapa värdet av sido- och avfallsströmmar från matindustrin. Projektet syftar till att mikro-, små och medelstora företag i avlägsna och glesbefolkade EU-områden får tillgång till tjänster och teknologier för att använda cirkulära affärsmodeller. Detta ska leda till förbättrad resurseffektivitet, utveckling av nya företag och att säkerställa den ekonomiska och miljömässiga […]