NorrlandsNavet – center för företagsutveckling i norra Sverige

NorrlandsNavet är ett center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige i samarbete mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet. Vi ger små och medelstora företag i norra Sverige möjligheten att utveckla sitt företag med hjälp av forskning och utbildning.

För företag med ambition
Vill du och ditt företag utvecklas och växa? NorrlandsNavet är centret för företag med ambitioner att bli bättre. Baserat på de norrländska företagens behov ska centret, med hjälp av utbildning och forskning, bidra till att stärka företagens konkurrenskraft och företagsverksamheten i norra Sverige. Med Ingvar Kamprad egna ord: för utveckling av företagsverksamhet i Norrland.

Projektägare: Luleå Tekniska Universitet
Finansiering:
Kampradstiftelsen bland annat