Symbioma

Symbioma har som mål att skapa värdet av sido- och avfallsströmmar från matindustrin. Projektet syftar till att mikro-, små och medelstora företag i avlägsna och glesbefolkade EU-områden får tillgång till tjänster och teknologier för att använda cirkulära affärsmodeller. Detta ska leda till förbättrad resurseffektivitet, utveckling av nya företag och att säkerställa den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i dessa regioner.

Projektledare: Wiebeke Reim, Luleå Tekniska Universitet

Projektägare: Centria University of Applied Science, Finland

Samarbetspartners: LTU, IT Sligo (Irland), Nibio (Norge), Bottenvikens bryggeri

Finansiering: Northern Periphery and Arctic Programme

Startdatum: 2019
Slutdatum: 2022

Schematisk bild för projekt Symbioma

Ta del ab projektets inspelade webbinarier