Rapport: Nära Mat – Klimatavtryck från Norrbottens livsmedelsproduktion

Rapporten Nära Mat – Klimatavtryck från Norrbottens livsmedelsproduktion presenterar statistik och data över det klimatavtryck vår produktion ger och visar på vilka möjligheter vi har att minska klimatavtrycket genom att öka konsumtionen av livsmedel som producerats i länet.

Författare: Elisabeth Öberg, Länsstyrelsen i Norrbotten
Finansiering: Miljömålsmedel, Naturvårdsverket