Hur myndighetsutövning kan vara främjande

Den 6 oktober 2020 bjöd Nära Mat tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens kommuner och Region Norrbotten in till en inspirations- och kunskapsdag med fokus på länets arbete av myndighetsutövning och tillsyn.

Jobbar ni med myndighetsutövning i länet och vill ta del av det inspelade materialet från konferensen? Kontakta då samordnaren för Nära Mat så delar vi ut länk till filmerna som finns på youtube (textade).

De senaste åren har flera myndigheter i landet utvecklat sina arbetssätt mot främjande myndighetsutövning i syfte att öka regelefterlevnaden och för att hjälpa medborgare och företag att göra rätt. Deltagarna fick ta del av beprövade modeller, nationell och internationell utveckling samt forskning kring myndighetsutövning och tillit. Dagen vände sig till de som jobbar med myndighetsutövning eller kommer i kontakt med detta i sitt dagliga arbete. Det var 96 anmälda deltagare varav 45 stycken från Länsstyrelsen i Norrbotten. Utöver det fanns 10 stycken av länets kommuner representerade tillsammans med anställda från Norrbottens kommuner.

Inspirationsdagen bjöd bland annat på:

  • Vad forskningen säger om vad som är det mest effektiva sättet att skapa regelefterlevnad
  • Hur man kan göra för att bli mer rådgivande i sin myndighetsroll
  • Hur Skatteverket lyckades byta skepnad; “Från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet”, vilken effekt det hade på skattebetalarnas vilja att göra rätt och vad vi kan lära av det.
  • Hur man kan komma igång med ett mer tillitsbaserat arbetssätt i sin myndighetsutövning
  • Varför Norrbottens län är på rätt väg i sitt sätt att jobba med myndighetsutövning
  • Dessutom fick deltagarna goda exempel från Norrbotten där man har gått mot ett mer serviceinriktat och främjande perspektiv vid myndighetsutövningen.

Program

09.30-10.15 Välkommen- och syftet med dagen. 
Björn O Nilsson Länsstyrelsen Norrbotten, Claes Nordmark Norrbottens kommuner och Hulda Wirsén Nära Mat

10.25-10.35 Svensk och internationell myndighetsutövning i (tillitsbaserad) förändring. 
Ola Granholm, Tillväxt och Tillsyn

10.40-11.20 ”Strategiskt tänkande –Konsten att förstå och förändra”.
Lennart Wittberg, Tillväxt och Tillsyn.

11.25-12.00 Några exempel på främjande myndighetsutövning i praktiken– från Norrbotten. 
Anna Modig, djurskyddsenheten och Lars Ericsson, LRF Norrbotten

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.30 (Hur) kan man höja regelefterlevnaden och få ett bättre företagsklimat?
Markus Svensson och Martin Clarstedt, Tillväxt & Tillsyn

13.35-14.05 Diskussion om det vi pratat om under dagen. 
Inspel och reflektioner från den närvarande gruppen.

14.20-14.30 Summering av dagen, så går vi vidare.

Bilder från dagens sändning

Björn O Nilsson
Björn O Nilsson, Landshövding i Norrbottens län
Claes Nordmark
Claes Nordmark, ordf. Norrbottens kommuner
Anna Modig, enhetschef Djurskydd på Länsstyrelsen och moderator Ola Granholm från Tillväxt och tillsyn
Anna Modig, enhetschef Djurskydd på Länsstyrelsen och moderator Ola Granholm från Tillväxt och tillsyn
Digital sändning av inspirations- och kunskapsdag
Digital sändning. Närmast i bild syns Ove Karlsson, enhetschef Landsbygdsenheten
Susanne Friberg, Näringslivschef Länsstyrelsen
Susanne Friberg, Näringslivschef Länsstyrelsen
Martin Clarstedt och Markus Svensson från Tillväxt och Tillsyn
Martin Clarstedt och Markus Svensson från Tillväxt och Tillsyn