Nära Mat – Samordnare 2023-2025

Händer som hålls samman.

Samordningsuppdraget för Norrbottens livsmedelsstrategi har Länsstyrelsen i Norrbotten på uppdrag av samarbetsparterna: Region Norrbotten, Länsstyrelsen, LRF Norrbotten och Norrbottens kommuner. Den viktigaste uppgiften i projektet Samordning av Nära Mat 2023–2025 är att hålla ihop det strategiska arbetet i genomförandet av Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi 2022–2030. I strategin finns en vision och sex strategiska mål samt […]

När krisen och kriget kommer – beredskapsförsörjning i primärproduktionen av svenska livsmedel

Ansvaret för att upprätthålla god djurhälsa och produktionskapacitet såväl till vardags som vid en krissituation vilar i mångt och mycket på den enskilda primärproducentens planering och management. För en fungerande primärproduktion krävs att hela värdekedjan fungerar, en värdekedja som inkluderar många olika resurser och beroenden på gårdsnivå. Dock saknas idag en tillfredställande beredskapsplanering hos många […]

Företagslyftet

Företagslyftet är en satsning som fokuserar på strategisk företagsledning och riktar sig i första hand till landsbygdsföretag i Norrbottens län. Företagslyftets aktiviteter finansieras genom två projekt: Projekt Företagslyftet – demonstration och inspiration och Projekt Företagslyftet – Kompetensutveckling. Genomförandet skall ske tillsammans med andra externa aktörer som jobbar med företagsutveckling, rådgivning och kompetensutveckling inom området företagande och […]