Nära Mat – Samordnare 2023-2025

Samordningsuppdraget för Norrbottens livsmedelsstrategi har Länsstyrelsen i Norrbotten på uppdrag av samarbetsparterna: Region Norrbotten, Länsstyrelsen, LRF Norrbotten och Norrbottens kommuner.

Den viktigaste uppgiften i projektet Samordning av Nära Mat 2023–2025 är att hålla ihop det strategiska arbetet i genomförandet av Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi 2022–2030. I strategin finns en vision och sex strategiska mål samt en ambitiös handlingsplan för åren 2022–2025 med föreslagna åtgärder för genomförandet. Projektet ska bidra till att öka kännedomen regionalt om livsmedelsstrategin och dess målsättningar samt möjliggöra genomförandet av strategin genom att skapa utvecklande samarbeten mellan organisationer och företag inom både privat och offentlig sektor. Projektet ansvarar även för uppföljning av åtgärder och mål inom strategin och handlingsplan 2022-2025 och ska peka ut riktningen för det fortsatta arbetet fram till 2030, genom framtagande av en handlingsplan för 2026-2030.

Projektsamordnare: Malin Naess
Projektägare:
Länsstyrelsen i Norrbotten
Finansiering:
Region Norrbotten genom Utveckla Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF Norrbotten

Startdatum: 2023-01-01
Slutdatum: 2025-12-31

Logotyp Utveckla Norrbotten, Region Norrbotten Logotyp Länsstyrelsen Norrbotten.Logotyp Norrbottens kommuner Logotyp LRF Norrbotten

Händer som hålls samman.