Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi 2022-2030

Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi presenterar en gemensam
vision och målbild för vad länets aktörer tillsammans ska verka för
att uppnå i Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner
och LRF Norrbotten står gemensamt bakom detta arbete

Samarbetspartners: Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, LRF Norrbotten

Finansiering: Projekt Nära Mat 2.0 (Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF Norrbotten)

Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi 2022-2030 är framtagen som en del i revideringsarbetet som pågick under 2020-2021. Till denna strategi medföljer en handlingsplan för åren 2022-2025.

Ta gärna del av det kunskapsunderlag som hör till arbetet, du hittar det här: Kunskapsunderlag Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi 2022-2030

EU logotyp  Region Norrbotten logotypLänsstyrelsen Norrbotten logotypNorrbottens kommuner logotypLantbrukarnas riksförbund logotyp