Handlingsplan 2022-2025 Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi

I denna handlingsplan presenteras en konkretisering av åtgärder för
att uppnå de strategiska målen i Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi
2022–2030. Handlingsplanen kan utvärderas och justeras vid
behov år 2025, för att åtgärderna ska vara relevanta för uppfyllelsen
av de strategiska målen. Handlingsplanens totala målgrupp är alla
som kan bidra till genomförandet av strategin i såväl producent som
konsumentled, i alla delar av värdekedjan för livsmedel.

Handlingsplanen är framtagen som en del i revideringsarbetet av Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi. Ta gärna del av det kunskapsunderlag som hör till arbetet, du hittar det här: Kunskapsunderlag Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi 2022-2030

Samarbetspartners: Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, LRF Norrbotten
Finansiering: Projekt Nära Mat 2.0 (Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF Norrbotten)

EU logotyp Region Norrbotten logotyp Länsstyrelsen Norrbotten logotypNorrbottens kommuner logotyp  Lantbrukarnas riksförbund logotyp