Hitta ditt sätt – Kost, hälsa och miljö i NO-undervisningen

Upprinnelsen till denna text är ett samarbete mellan Norrbottens hälsostrategi, Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat och Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Meningen är att texten ska fungera som ett kunskapsunderlag och som en inspirationskälla för blivande och verksamma lärare som ska behandla området kost och hälsa.

Författare:

  • Gunnar Jonsson Skolutvecklare, Nära Mat, Länsstyrelsen i Norrbotten samt biträdande professor i pedagogik vid institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet
  • Malin Sand Dietist och folkhälsostrateg vid Region Norrbotten
  • Mari Mäki Jonsson Biolog och universitetsadjunkt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet
  • Maria Edholm Fritidspedagog och grundlärare för åk 4-6, universitetsadjunkt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet.