Näringsresan – ett undervisningsmaterial om närproducerad mat

Teknikens hus har i samarbete med Nära Mat utvecklat ett nytt undervisningsmaterial. Materialet med lärarhandledning finns nedpackat i tre olika boxar som kan lånas av länets skolor. Syftet med utlåningsboxarna är att de ska underlätta undervisningen om matens ursprung. I förlängningen ska de öka lärares och elevers kompetens om Norrbottens livsmedelsproduktion. Särskilt fokus ligger på de processer där maten produceras. Materialen är anpassat för ett elevaktivt och laborativt arbetssätt som kan ske i vanlig klassrumsmiljö.

Tanken är att materialen i första hand ska användas i kombination med ett studiebesök vid ett Lantbruk. Om det är svårt att få till stånd ett sådant besök är det dock möjligt att använda materialen tillsammans med exempelvis filmvisning, eller att skolan bjuder in en lantbrukare som får berätta om sin verksamhet.

Linda Öqvist vid teknikens hus berättar att det idag finns ett stort intresse för livsmedelsfrågor:

– Barn idag har ett stort intresse för hållbarhet och hur de kan bidra till att göra världen bättre, så undervisningsmaterialet Näringsresan är efterfrågat. Hon fortsätter; lärarna kan beställa hem en låda med allt som behövs till arbetspasset i sitt klassrum. Eleverna kan exempelvis separera råmjölk, pastörisera mjölk, kärna smör, tillverka mjukost, fil, bröd, glass och njuta av norrbottnisk mat. Det finns också en modell av en ”bondgård” så att barnen praktiskt kan leka fram kunskaper om de tekniska kretsloppen på ett lantbruk.

Bifogat i lådorna finns också faktatexter och litteratur för att såväl lärare som elever ska kunna fördjupa sig i frågor som rör livsmedelsproduktion. Den som vill veta mer eller är intresserad av att låna materialet kan gå in på https://www.teknikenshus.se/naringsresan

Intresset är stort och framöver kommer lärare att bjudas in för att via Teams få extra instruktioner om hur materialet kan användas.

Teknikens Hus har nu även startat upp arbetet med en ny utställning i huset som går under arbetsnamnet Mat, Miljö och Matematik. – Vi har länge arbetat för att kunna få in en utställning som berör temat ur ett Norrbottniskt perspektiv och det känns roligt att nu få påbörja det arbetet tillsammans med lokala aktörer säger David Dahlberg, utställningschef Teknikens Hus.

Här finns bilder på underviningsmaterialet:

Ett foto på undervisningmaterial bestående av en bondgård i miniatyr byggd i trä, leksaksdjur, böcker om lantbruk, en grön leksakstraktor.
Undervisningsmaterial: leksaksdjur bland annat
Näringsresan undervisningsmaterial – en pärm, en stekpanna med mera