Gröna Näringar

Med start under 2018 och fem år framåt satsar Piteå kommun och Region Norrbotten tillsammans 15 miljoner på att utveckla ett regionalt kompetenscentrum för de gröna näringarna i Öjebyn.

Projektledare: Beatrice Ramnerö, Piteå kommun

Projektägare: Piteå kommun

Finansiärer: Region Norrbotten och Piteå kommun

Samarbetspartners: LRF Norrbotten, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten

Dekorativt grönt mönster

Resurserna i projektet Gröna Näringar ska användas till näringslivsutveckling inom den gröna sekorn. Det görs bland annat genom att stärka befintliga gymnasieutbildningar, skapa nya utbildningar, etablera forskning, spetskompetens och högre utbildning samt marknadföra de gröna näringar regionalt och nationellt. Kompetenscentret skall skapa nya arbetstillfällen, stärka de lokala producenterna och lantbrukarna.

Öjeby lantbruksmässa – En del av Gröna Näringar