Soliga lantbruk i norr

Projektet Soliga lantbruk i norr ska öka kunskaperna om produktion och lagring av solel hos lantbruk i Norrbotten och Västerbotten. Projektägare LRF arbetar i samverkan med Energikontor Norr och RISE Etc. Tillsammans kommer vi under projektet att hålla i aktiviteter kring kunskapshöjning, upphandling, installation samt uppföljning av solelanläggningar.

Det tvååriga projektet kallas Soliga lantbruk i norr och ska öka kunskaperna om produktion och lagring av solel. Det går ut på att ge lantbruket ett kompetenspaket för att kunna investera i solenergi. Målet är att när projekttiden är slut ska 12 lantbruk i Norrbotten respektive Västerbotten, sammanlagt 24 st, ha investerat i solelanläggningar.

Projektledare: Håkan Stenmark, LRF Norrbotten

Projektägare: LRF Norrbotten

Finansiering: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LRF, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden samt Grönt utvecklingscentrum.

Samverkanspartners: LRF, Energikontor i norr och RISE

Hand som håller i potatis med soliga lantbruk i norra logotype infälld