Freshwater fish for Sweden

fiskar som skall säljas

Två ansökningar skickades in till Blå mats första utlysning om satellitprojekt. Efter kompletteringar har båda ansökningarna beviljats och får dela på 250 000 kronor. Projektet ”Freshwater fish for Sweden” har som mål att ta fram riktlinjer för framtida produkter baserade på insjöfisk för svenska konsumenter, där så mycket som möjligt av råvaran används. Projektet anknyter […]

Arctiq-DC

Foto på norrsken med texten Arctiq-DC

Arctiq-DC syftar till att stärka den regionala datacenter-branschens produkter, tjänster, lösningar och erbjudande till kunder utanför regionen, nationellt eller internationellt.

DC-odling

DC Farming

Syftet med projektet är att undersöka de tekniska och socio-ekonomiska synergier mellan växthus och datacenter som kan bidra till att göra jordbruket konkurrenskraftigt och hållbart i Norden. Förhoppningen är att kunna nyttja spillvärme från datacenter till att odla lokala grönsaker.