DC-odling

Syftet med projektet är att undersöka de tekniska och socio-ekonomiska synergier mellan växthus och datacenter som kan bidra till att göra jordbruket konkurrenskraftigt och hållbart i Norden. Förhoppningen är att kunna nyttja spillvärme från datacenter till att odla lokala grönsaker.

Projektledare: Mattias Vesterlund, RISE
Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden
Finansiering: Vinnova
Samverkanspartners: Luleå Tekniska Universitet, The Food Print Lab

Startdatum: 2018-12-31
Slutdatum: 2020-12-31

DC Farming