Freshwater fish for Sweden

Två ansökningar skickades in till Blå mats första utlysning om satellitprojekt. Efter kompletteringar har båda ansökningarna beviljats och får dela på 250 000 kronor.
Projektet ”Freshwater fish for Sweden” har som mål att ta fram riktlinjer för framtida produkter baserade på insjöfisk för svenska konsumenter, där så mycket som möjligt av råvaran används. Projektet anknyter framför allt till Blå mats forskningsområde 2.Processtekniker och produktutveckling och 4. Konsumentattityder och sensorik

Projektägare: RISE
Projektmedsökande:
Guldhaven pelagiska AB
Finansiering:
Centrumbildningen Blå Mat (Vinnova)

Startdatum: 2022-04-01
Slutdatum: 2022-11-30

fiskar som skall säljas