Arctiq-DC

Arctiq-DC syftar till att stärka den regionala datacenter-branschens produkter, tjänster, lösningar och erbjudande till kunder utanför regionen, nationellt eller internationellt.

Det ska göras genom att demonstrera och med mätningar visa och bevisa att; investera och operera datacenter i sub-arktiska regioner har låga och bland de lägsta investerings- och driftkostnaderna i världen med avseende till kylning och kraftdistribution. En del av projektet syftar till att utreda och värdera dom möjligheter ett datacenter gör för industriell symbios, dels för att skapa mer arbetstillfällen men även öka graden av lokalproducerad mat och med det höja graden av självförsörjning.

Foto på norrsken med texten Arctiq-DC

Projektledare: Mattias Vesterlund, RISE
Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden
Finansiering: Interreg Nord
Samverkanspartners: Hushållningssällskapet, Älvsbyns kommun, Hydro66, Xarepo, Oulu Universitet, SFTec, Aurora datacenter, Oulu datacenter

Startdatum: 2019-01-01
Slutdatum: 2021-05-31