Förstudie för att nå ökad försörjningsförmåga

Ett par händer som planterar ett ärtskott i jord

Projektledare: Beatrice Ramnerö och Jessica Lindberg, Gröna näringar, Piteå kommun Projektägare: Piteå kommun Finansiering: Piteå kommun och Region Norrbotten Projekttid: 2024 Om projektet:örstudien, med Piteå som pilotkommun, syftar till att kartlägga och synliggöra hur offentliga aktörer kan främja ökad produktion av lokalproducerade livsmedel med de olika verktyg en offentlig aktör har. Genom att identifiera företagens […]

Gröna Näringar

Dekorativt grönt mönster

Med start under 2018 och fem år framåt satsar Piteå kommun och Region Norrbotten tillsammans 15 miljoner på att utveckla ett regionalt kompetenscentrum för de gröna näringarna i Öjebyn.