Soliga lantbruk i norr

Hand som håller i potatis med soliga lantbruk i norra logotype infälld

Projektet Soliga lantbruk i norr ska öka kunskaperna om produktion och lagring av solel hos lantbruk i Norrbotten och Västerbotten.

Mer Nära Mat 1 & 2

Smörgås på fat med tillhörande mjölkglas

LRF Norrbotten har med stöd av EUs landsbygdsprogram och ett antal privata aktörer drivit projektet Mer Nära Mat. Projektet är nu avslutat. Aktiviteterna baserades på handlingsplanen i den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat, som ska leda till ökad lokal livsmedelsproduktion.