Mer Nära Mat 1 & 2

LRF Norrbotten har med stöd av EUs landsbygdsprogram och ett antal privata aktörer drivit projektet Mer Nära Mat. Projektet är nu avslutat. Aktiviteterna baserades på handlingsplanen i den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat, som ska leda till ökad lokal livsmedelsproduktion.

Projektledare: Håkan Stenmark, LRF Norrbotten
Projektägare: LRF Norrbotten
Finansiering: Landsbygdsprogrammet, LRF, Region Norrbotten och Sparbanken Nord
Samverkanspartners: Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Swedish Lapland, Student consulting, Norrbottens handelskammare, Lantbrukarnas riksförbund

Startdatum: 2016-12-29
Slutdatum: 2019-12-31

Smörgås på fat med tillhörande mjölkglas

Mer Nära Mat Norrbotten 1

Som en del av det ansvar LRF Norrbotten åtagit sig inom Norrbottens Livsmedelsstrategi Nära Mat ska följande aktiviteter genomföras.

Enkätundersökning: En undersökning av restauranger och krögares inställning till lokal mat.
Mötesplatser: För att ge möjlighet till samarbeten och affärer mellan lokala entreprenörer.
Workshops: För att göra våra lokala entreprenörer mer konkurrenskraftig.
Smak- och Kvalitetstester: För att göra producenter och krögare uppmärksamma på skillnaden mellan kvalitet och kvalitet, samt öka värdet på produkterna genom professionella bedömningar.
Matevent: Introducera tävling Årets Hållbara Julbord för att uppmärksamma de restauranger som tänker hållbart.
Besök hos producenter och förädlingsföretag: Restauranger och turismentreprenörer bjuds in för att göra besök på lokala gårdar och mathantverkare, detta för att öka förståelse för norrbottniska råvaror och dess mervärden.

Mer Nära Mat Norrbotten 2

Som en del av det ansvar LRF Norrbotten åtagit sig inom Norrbottens Livsmedelsstrategi Nära Mat ska följande aktiviteter genomföras.

Bonde i Butik: För att minska glappet mellan producenter och konsumenter.
Gårdsbutikens dag: För att uppmärksamma konsumenter på vad som finns i närheten
Kunskap om Hållbar mat: I samarbete med Studieförbundet vuxenskola anordna konsument och seminarieaktiviteter för att öka kunskapen om hållbar mat
Visningsresor till gårdar och producenter: Butikspersonal med fokus på chark och ost bjuds in för att göra besök på lokala gårdar och mathantverkare, detta för att öka förståelse för norrbottniska råvaror och dess mervärden.
Publikaktiviteter: Exempelvis Betessläpp eller att vara delaktig i lokala marknader.
Konsumentundersökning: En undersökning av konsumenters köpbeteende gällande lokal mat.