God Jul och tack för i år!

Snön ligger nu tung över taken och snart har vi kanske tomtegröten på faten… Ytterligare ett sprakande år kan vi nu snart lägga bakom oss. Ett år där vi tillsammans i länet jobbat vidare, både med revideringsaktiviteter men också fortsatt med genomförandet av riktade aktiviteter och åtgärder för att lyfta valda målgrupper att verka för vår vision – Mer norrbottnisk mat på tallrikarna! 

Jag måste säga att jag är både glad, stolt och tacksam för allt Ert arbete där ute i länet för att uppnå vår gemensamma vision. Intresset för vår egen livsmedelsproduktion och -konsumtion har verkligen tagit fart och nu gäller det att vi tillsammans både kan och har förutsättningar att växla upp våra olika verksamheter. Vi har just nu, trots ett ökande intresse i samhället, en tuff tid att bejaka med ökade kostnader i produktionen och olika motsättningar som kan försvåra genomförandet. Samtidigt växer arbetet med beredskap och vår livsmedelsberedskap är en av de viktigaste arbetsområdena i det civila försvaret. Jag vill uppmana er till tålamod och att vara ihärdiga. Att fortsätta vara starka, beslutsamma och våga tro på vårt gemensamma mål. Att fortsätta samarbeta så att vi alla utvecklas tillsammans!

Genomförda aktiviteter under året

I Nära Mat-teamet på Länsstyrelsen har en mängd olika aktiviteter genomförts. Till att börja med så har vi ju under våren genomfört tre av fyra anhalter i revideringsprocessen i form av digitala konferenser. Alla fyra anhalter har haft många deltagare (70-95 st) och totalt 200 unika deltagare har tagit del av innehållsrika program och haft möjlighet att delta på workshops där input i arbetet varit möjlig. Utöver dessa har samordnaren samt styr- och arbetsgruppen deltagit på olika typer av möten, dialog, omvärldsbevakning och i nätverk för att få ett bra underlag till en reviderad strategi. Strategin har genomgått en remissrunda under november och december där svaren nu skall sammanställas och beaktas vid färdigställandet av strategi och handlingsplan. Utöver dessa dokument finns snart även ett kunskapsunderlag presenterat digitalt på vår webbplats. Ett förankringsarbete hos samarbetsparternas ledningsgrupper påbörjades i december månad.
Hulda Wirsén och Malin Winberg på scen 

Bild: Hulda (tv) har varit projektledare för revideringsarbetet under året. Hulda utsågs till årets Agronom 2021 av Agronomförbundet.

Nära Mat podden har under året släppt 11 nya avsnitt (ett i månaden). Totalt finns 15 avsnitt där ni får träffa olika företagare i vårt län som på ett föredömligt sätt berättar om sina verksamheter. Det är verkligen inspirerande att ta del av deras berättelser. Podden får fin feedback av både regionala och nationella lyssnare och har hjälpt till att sätta Norrbotten på kartan inom den svenska livsmedelssektorn. Podden har under covid-perioden fyllt ett viktigt syfte med att lyfta och synliggöra framstående arbete som våra företagare gör samt möjligheter och utmaningar som kan finnas som livsmedelsföretagare.

Trädgårdsutveckling är något vi jobbat med under några år. Elisabeth Öberg utsågs under året till Årets Hortonom 2021 och har under året flitigt jobbat vidare med att utveckla nya odlingsbeskrivningar, hållit i kurser och haft nära kontakt med företag för att stödja utvecklingen av bär, frukt och grönsaksodling. Ta gärna del av arbetet under Kunskap i norr – Trädgård primärproduktion.

Porträttbild hortonom Elisabeth Öberg

Bild: Elisabeth Öberg utsägs till årets Hortonom 2021 av Hortonomförbundet.

Arbetet med skola och undervisning är också något som fått fin kritik både av regionala och nationella aktörer. Gunnar har utvecklat två utbildningsmaterial riktat till lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet som båda är nu obligatoriska i undervisningen för lärarstudenterna. Ett undervisningsmaterial med inriktning på hälsosamma och hållbara kostval men också ett med titeln ”Naturbruk i Norrbotten”. Våra naturgeografiska förutsättningar i norra Sverige är viktigt att ta hänsyn till och tidigare har denna typ undervisningsmaterial för pedagoger saknats. Utöver det har Gunnar deltagit i skrivandet av ett bokkapitel med Linköpingsuniversitet och jobbat i nära samarbete med pedagoger och barn runt om i vårt län. Ta gärna del av materialet under Kunskap i norr – Skola och undervisning

Bild: Gunnar Jonsson har utvecklat undervisningsmaterial som används vid lärarutbildningarna på LTU.

Arbetet med Nära Mat tar nu också större plats internt på Länsstyrelsen och samarbetet mellan enheter och tjänstemän blir ännu mer konkret. Det är bra, för vi ska och måste jobba sektorsöverskridande om vi skall kunna möta stora och komplexa  samhällsförändringar som är på gång i länet. Beredskapsarbetet, genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin och Agenda 2030 är viktiga områden som ingår i det gemensamma arbetet. På Landsbygdsenheten för vi en bra dialog om hur vi kan jobba med genomförandet av våra uppdrag, samtidigt också värna och främja utvecklingen hos jordbruksföretagen i länet.  

Webbplatsen näramat.nu har utvecklats under året. Ni kan ta del av sammanställd kunskap på sidorna under Kunskap i norr men också synliggöra era gårdsbutiker och försäljningsställen under Hitta lokala maten. Hitta lokala maten skall kompletteras med en enklare karta så man lättare kan se var alla finns. Hör av er om ni har projekt som skall läggas upp under projektbanken eller om ni vill synas på producentsidan!

Framgångsrika projekt och aktiviteter i länet

Det är alltid svårt att lyfta fram enskilda aktiviteter som genomförts under året utan att glömma av någon, men jag vill ändå ge en hint av alla fantastiska aktörer, medmänniskor och delar av det arbete som sker i vårt stora län. Om jag missat något som ni vill att vi lyfter fram – hör av er så kan vi säkert hitta ett bra forum för detta. Vi är många som tror på det här arbetet, och vi ska verkligen vara stolta över det vi gör i Norrbottens län!

Under våren 2021 var vi många, både regionala och nationella aktörer, som deltog på workshops genom projekt CHARM. Projektet var en förstudie och en satsning som gjordes av Polarbröd tillsammans med Älvsbyns kommun, Region Norrbotten och Sparbanken nord.  Vi följer med spänning fortsättningen på detta proffsiga arbete! Läs mer om arbetet här.

En ny utställning om mat invigdes på Teknikens hus den 17 december. Riktigt roligt att länets större livsmedelsföretagare krokat arm för att lyfta detta område på en så viktig plats som Teknikens hus. Även Nära Mat har deltagit i planeringsarbetet, hjälpt till med input och bidragit med filmer och fakta till utställningen Vi hoppas nu att många familjer och skolelever tar del av utställningen. Läs mer om utställningen här.

Under året har nya försäljningskanaler för mindre producenter tagit plats i länet. Noah lokal mat, en app med lokal mat, men också Nära Mat Boden, en saluhall i Boden. Båda är spännande initiativ som våra konsumenter kan besöka. Även REKO-ringarna jobbar i stor utsträckning vidare och på Storheden har Janne Pettersson slagit upp dörrarna för försäljning av charkuterier och lokala varor från många producenter. Det finns många duktiga företagare som vågar ta klivet och satsa, kul! Alla marknadsplatser har ett fantastiskt utbud av varor från våra duktiga producenter. Det är så roligt att se!

Butiksbiträde i butiken Nära matboden
Bild: Nära Mat Boden har öppnat upp en saluhall med lokal mat i Boden.

På Öjebyn Agropark jobbar man med jordbruksförsöken (sortförsök med vall och spannmål) men har i år haft ett större försök med rybs som beställts av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. De satsar en del på oljeväxter i landet för att öka den egna produktionen på sikt. Rybs har tidigare inte utvecklats i samma takt som raps men nu är förädlingsarbetet på gång även för rybsen, som passar vårt odlingsklimat bättre. Blir spännande att följa. Projektet Arctic Greens har drivits under året som handlar om att lyfta odlingen av bär och grönsaker. En viktig åtgärd såklart, för att säkerställa produktionen av dessa näringsriktiga och färgsprakande råvaror. Dessutom jobbar man vidare med satsningen på ett mousserande svartvinbärsvin, Svart.

 

Produktionsutvecklingen av våra drycker är definitivt ingenting som vi får glömma av. Det finns så många duktiga dryckesproducenter runt om i länet och Region Norrbotten har under senare år delat ut en hel del stöd till att utveckla dryckesförädlingen.

Öjeby lantbruksmässa genomfördes för fjärde gången och i år kunde vi äntligen träffas fysiskt på plats under en av de två mässdagarna. Mässan var välbesökt och många duktiga primärproducenter fanns på plats fysiskt för att träffas, nätverka, utbyta erfarenheter och kunskaper men också ha en riktigt trevlig dag där gemenskapen var minst lika viktig. En stor eloge till anställda vid projekt Gröna Näringar och Piteå kommun som ansvarat för genomförandet tillsammans med personal på Hushållningssällskapet. Bra jobbat alla! Ta gärna del av mässan i efterhand på webbplatsen.

Traktor plöjer och människor tittar på
Bild: Öjeby lantbruksmässa var välbesökt av många av våra mest drivna jordbruksföretagare.

Gröna Näringar driver även ett projekt för att öka andelen lokal mat på restaurang och i butik. Det kan ni läsa om här.

Samarbete mellan de norra länen

Alla våra fyra nordliga län har nu en egen regional livsmedelsstrategi. Under året har en tätare dialog funnit mellan anställda vid Länsstyrelserna som jobbar med genomförandet av åtgärder för dessa. Tillsammans har vi genomfört ett par aktiviteter bland annat en dag om Näringslivsutveckling – med fokus livsmedel som riktade sig bland annat till kommunernas näringslivsutvecklare och andra som jobbar med detta. Dessutom har vi genomfört kurser om jordprover och jordförbättrande åtgärder som riktade sig till våra primärproducenter.

Håll koll på de stöd som finns

Det finns ju olika typer av stöd för att jobba med utveckling av vår sektor. Vi önskar flagga lite extra för de Förädlingsstöd som finns hos Region Norrbotten, men också att det finns liknande stöd både hos Länsstyrelsen och Sametinget. Läs mer om Livsmedelsförädling på denna sida.

Nätverk och satsningar nationellt
Nära Mat representerar Norrbotten i olika nätverk, bland annat SAMLA Sverige, där Beatrice Ramnerö är utsedd som Norrbottens representant. Beatrice kommer delta under hela 2022. Läs mer om SAMLA HÄR.

Blå Mat – centrum för framtidens sjömat är en satsning som finansieras av Vinnova. Nära Mat ingår som stödjande partner i arbetet. Läs mer om dem här.

Vi vill också tipsa er producenter om Business Swedens satsning på export. De jobbar aktivt genom konceptet Try Swedish. Läs mer om arbetet här, det kan öppna era dörrar för ökad export. 

För er som jobbar med offentliga måltider finns nätverket Måltid Sverige.Läs om dem här.

Med det önskar jag och vi er en God jul och ett Gott nytt 2022!

Hälsar Hulda med kollegor!