Inbjudan: Kvällskurser om jordprover och jordförbättrande åtgärder

Välkomna till två digitala kurstillfällen när ni får ta del av mer kunskap om jordprover och jordförbättrande åtgärder.

Vid första kurstillfället, den 22 september, berättar växtodlingsrådgivaren Lars Ericson (Länsstyrelsen i Västerbotten) mer om olika analysmetoder, när och hur ofta tas de? Vad kostar det och vem skickar jag till? Vad letar vi efter och vad gör vi med resultaten?

Vid andra kurstillfället, den 27 oktober, har vi med oss rådgivaren Elisabeth Öberg (Länsstyrelsen i Norrbotten) som diskuterar jordförbättrande åtgärder utifrån deltagarnas förinskickade analysresultat. Vi tar upp frågor som: vad betyder resultaten och vilka åtgärder passar vid odling av olika grödor?

Målgrupp

Träffarna anordnas som ett samarbete mellan länsstyrelserna i de fyra norrlänen och riktar sig till dig som redan är yrkesmässig odlare av grönsaker, bär och/eller rotfrukter, eller har ambition att börja odla för att sälja. Vi välkomnar varmt odlare från hela Norrland. Anmäl dig via formulären i länkarna nedan.

Inbjudan och anmälan

Första tillfället, den 22 septemper – ANMÄLAN HÄR!

Andra tillfället, den 27 oktober – ANMÄLAN HÄR!