Publikationer

Företagslyftet – Ekonomistyrning

Föreläsningar om ekonomistyrning Inom Företagslyftet finns  material för produktionsutveckling att ta del av. I ERFA-grupperna fördjupar vi arbetet med de företag som är med och