Viltkött och skogens bär

Viltkött är en viktig livsmedelsresurs för Norrbottens befolkning. År 2014 stod jakten för motsvarande ca 1 680 ton viltkött vilket är i samma volym som produktionen av gris- eller nötkött i länet (Öberg, 2017). Viltkött konsumeras i första hand inom jaktlaget, men bidrar på det sättet i stor utsträckning till invånarnas livsmedelsförsörjning. Antalet storvilt som får fällas regleras.

Text: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten (2021)

Enligt skattningar från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) uppgår den biologiska produktionen av skogsbär till mer än 500 000 ton per år i Sverige (Jonasson, 2020). Den största volymen består av blåbär, därefter kommer lingon, kråkbär och hjortron. Då bedöms omkring en sjättedel av Sveriges skogsbär finnas i Norrbotten. Det handlar då om 80 000 ton och ger ett värde på cirka 100 miljoner kronor i Norrbotten. Beräkningen är dock mycket osäker. Knappast något av råvaru­värdet stannar i regionen då markägarna inte tar del av värdet och arbetskraften i stor utsträckning är utländsk. Det finns heller inte någon omfattande förädlingsindustri i Norrbotten. En del av bären är inte ens rensade och packade när de lämnar länet. En genomgång av allabolag visade att det finns 10 företag som handlar med eller förädlar vilda bär och uppskattningsvis står handel och förädling av de vilda bären för ca 60 arbetstillfällen i Norrbotten (Jonasson, 2020).

Referenser:

Jonsson L. (2020). Livsmedelsproduktion i Norrbottens län 2020 – arbetstillfällen, omsättning och försörjningsförmåga av mat. Ansvarig utgivare: Nära Mat Norrbottens livsmedelsstrategi, Länsstyrelsen i Norrbotten

Öberg E. (2017). Nära Mat – klimatavtryck från norrbottnisk
livsmedelsproduktion. Ansvarig utgivare: Nära Mat Norrbottens
livsmedelsstrategi, Länsstyrelsen i Norrbotten. Rapport 2017:8