Snälla händer i Jokkmokk

Ett barns hand som känner på en planta

På förskolan Katten i Jokkmokk pågår många små odlingsprojekt där barnen är delaktiga i att så, plantera, sköta och ibland skörda växter.  Särskilt småbarnsavdelningarna är aktiva och engagerade i odlingsprojekten.  Pedagogista Maria Boberg Åkerlund och pedagog Ingela Boberg berättar om sina tankar med arbetssättet som de benämner ”snälla händer”. Projektets mål Arbetet är målinriktat och […]

Vi börjar med barnen – livsmedelsstrategi i praktiken

Blommande syrener

I Nära Mat har vi gjort extra insatser kring barnens kunskap om vår norrbottniska mat och livsmedelsproduktion. Satsningen har nu fått uppmärksamhet nationellt och i maj månad spelades ett avsnitt in om detta i Boden, som finns att lyssna på i podden Landet – podden bortom storstan. Aktör bakom podden är Landsbygdsnätverket. Deltar gör Gunnar […]