Inspiration för dig som vill koppla samman skolmåltid och pedagogik

Barn som äter skollunch

Genom att använda skolmåltiden som pedagogiskt verktyg kan barn och unga lära sig om hållbar mat. Om kökspersonal och pedagoger hittar metoder för att samarbeta kan man öka elevernas engagemang och kunskap om både måltiden och livsmedelssystemet. Men det är många idag som upplever att det är svårt att koppla samman skolmåltiden och pedagogiken. Inom […]

Snälla händer i Jokkmokk

Ett barns hand som känner på en planta

På förskolan Katten i Jokkmokk pågår många små odlingsprojekt där barnen är delaktiga i att så, plantera, sköta och ibland skörda växter.  Särskilt småbarnsavdelningarna är aktiva och engagerade i odlingsprojekten.  Pedagogista Maria Boberg Åkerlund och pedagog Ingela Boberg berättar om sina tankar med arbetssättet som de benämner ”snälla händer”. Projektets mål Arbetet är målinriktat och […]

Vi börjar med barnen – livsmedelsstrategi i praktiken

Blommande syrener

I Nära Mat har vi gjort extra insatser kring barnens kunskap om vår norrbottniska mat och livsmedelsproduktion. Satsningen har nu fått uppmärksamhet nationellt och i maj månad spelades ett avsnitt in om detta i Boden, som finns att lyssna på i podden Landet – podden bortom storstan. Aktör bakom podden är Landsbygdsnätverket. Deltar gör Gunnar […]