Du värnar biologisk mångfald

En kvinna står i en kohage och klappar korna

Vår naturbetesmark har lika stor biodiversitet som i djungeln. Utan den minskar den biologiska mångfalden, och vi får bara myrmarker och gran- och tallskogar kvar.