Slutrapport Samordnare Nära Mat 2021-2022

Samordningsuppdraget för Norrbottens livsmedelsstrategi finansieras av projektmedel och nu finns en tillgänglig slutrapport för projekt Samordning Nära mat 2021-2022 på vår webbplats, under projektbanken här.

Där kan du läsa om vad Samordnaren jobbat med under åren 2021-2022.