Nära Mat i P4 Norrbotten under hösten

Sedan den 15 oktober sänds en radioföljetång i programmet Förmiddag i P4 Norrbotten med rubrik “Maten, miljön och klimatet”. Inslagen sänds varje tisdag mellan kl 11.00-11.30 och Elisabeth Öberg från Nära Mat deltar som expert. Programmets reportrar är Anna Lidé och Ann-Christine Wallner-Hoppe.

I Nära Mat skall vi jobba med att öka kunskapen om hållbar mat och folkhälsa och programmet har väckt stort intresse, många lyssnar intresserat på de olika teman som presenterats under hösten. Exempel på teman som varit:

  • Vår självförsörjningsgrad av mat
  • Morötter och potatis som kan minska vårt klimatavtryck
  • Tomatodling och vatten som resurs
  • Vinbärsodling och bekämpningsmedel
  • Nyttig broccoli och norrbottnisk folkhälsa
  • Klimatsmart nötkött som ger öppet landskap och biologisk mångfald

Flera sändningar har också gjorts ute hos producenter i länet. Ett avsnitt sändes hos växthusodlaren Mikael Albrektsson i Nikkala där man diskuterade ekologisk produktion i växthus och generationsskiften. Hos Linnea Larsson i Ängesbyn sändes ett avsnitt om mjölkproduktionen i länet och vilka förändringar som skett. Denna sändning mynnade sedan ut i ett nyhetsinslag om lönsamhet på gård. I nästa program, som blir det nionde avsnittet, kommer de besöka Mikael Hugosson på Alviksgården för att hälsa på hos grisarna.

Den 3 december sändes avsnitt 8 med fokus på kött som du kan lyssna på här.

Slå gärna på radion och lyssna, varje tisdag kl 11.00 i P4 Norrbotten!