Golleguolli – Fiskens guld

Projektets syfte är att synliggöra det samiska köket som är en viktig del av den traditionella kunskapen som långsamt håller på att förloras. Det långsiktiga målet är att intresset för det samiska köket ska öka och efterfrågan på samiska produkter stiger, vilket leder till ökad lönsamhet hos företag och att nya företag skapas.

Projektledare: Ellacarin Blind, SSR & Anneli Jonsson, Slow Food Sapmi

Projektägare: Svenska Samernas Riksförbund

Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Svenska Samernas Riksförbund

Metod: Spela in filmer som följer äldre samer när de fiskar och studioinspelningar ska göras där fisk, renkött, örter och bär andra samiska traditionella produkter tillagas.
Spela in webinar och dokumentera traditionella metoder att tillaga och bevara mat, som t ex torkning, rökning samt gravning av fisk och kött och tillvaratagande av örter och bär. Filmerna och webinarerna ska användas för att överföra den traditionella kunskapen till främst den yngre generationen samer.

Mål: Filmerna och webinarierna har setts av minst 50 personer och att samiska ungdomar ska få ett ökat intresse för mat och mathantverk.
Ta fram en modell hur man kan räkna på utfall vid produktion och förädling av samiska råvaror. Genomförs av Slow Food Sápmi
Projektet består av att spela in webinar för utbildning inom samisk mat. Samisktalande filmare som följer seniora samer när de fiskar och berättar om sina kunskaper av fiske. Även studioinspelningar ska göras med seniora samer eller kockar som tillagar fisk och andra samiska produkter. Projektet ska även ta fram en mall som kan användas för att beräkna utfall på samiska råvaror