Klimatrapport

Länsstyrelsen har låtit ta fram en rapport om klimatavtryck från norrbottnisk matkonsumtion och matproduktion. Det är nämligen inte samma sak även om det är lätt att blanda ihop. Rapporten visar att Norrbotten kan minska sitt klimatavtryck med ca 20 000 ton koldioxidekvivalenter om vi skulle bli självförsörjande på kött, mjölk, ägg och odlingsbara vegetabilier.

I rapporten finns även en sammanställning över Norrbottens självförsörjningsgrad.

Läs rapporten! Det borde alla beslutsfattare i Norrbotten göra.

Nära mat – klimatavtryck från norrbottnisk livsmedelsproduktion