Frilandsgrönsaker i norr – nya odlingsbeskrivningar!

Nu lanseras uppdaterade odlingsbeskrivningar för frilandsgrönsaker i norr. Intresset för odling är större än på mycket länge och denna skrift kan hjälpa många att få en bra start på sitt odlande. Skriften vänder sig till etablerade odlare, lantbrukare som vill komplettera sina odlingar med grönsaker men också till nybörjare som vill börja odla mer.

Huvudförfattare för skriften är Ann-Kristin Isaksson från Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten som också har samarbetat med Elisabeth Öberg på Länsstyrelsen i Norrbotten och jobbar med Nära Mat. De har båda stor kunskap och många års erfarenhet av försöksverksamhet och grönsaksodling i större skala i norra Sverige. Odlingsbeskrivningarna är en uppdatering av en tidigare skrift som de båda författat tillsammans. Layout på skriften är gjord av Oskar Lindholm på Hushållningssällskapet.

Finansieringen kommer ifrån projektet Nära Mat och Landsbygdsprogrammet.

Här hittar du odlingsbeskrivningarna