Digital mötesplats för lokalproducerade livsmedel

Projektet är en förstudie och syftar till att undersöka möjligheterna för att skapa en digital mötes eller handelsplats för närproducerade livsmedel i Norrbotten. Inom projektets ramar har vi undersökt hur efterfrågan och behovet ser ut hos tre potentiella kundgrupper; privata konsumenter, restauranger samt offentlig verksamhet. Vi har även undersökt vad producenterna – primärproducenter och förädlingsföretag – har för behov och hur en lösning skulle kunna utformas för att vara intressant för dem.

Projektägare: Mari Ramnek, Zebra i Norr
Projektperiod: september 2018 – april 2019
Samarbetspartner: Kommunikationsbyrån Oh My AB

Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Denna pdf är tyvärr inte tillgänglighetsanpassad ännu.