Lokal matproduktion för ökad tillväxt och självförsörjning – konferens med Nära Mat

Vad lägger vi på tallriken nu och i framtiden?

16 november bjuder Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat in till en inspirerande heldagskonferens på temat ”Lokal matproduktion för ökad tillväxt och försörjningsförmåga”. En heldag med intressanta och tankeväckande talare, omvärldsspaning, goda exempel och panelsamtal.
 
Konferensen vänder sig till kommuner, regionen, politiker, myndigheter, näringsliv, akademin, organisationer och civilsamhälle som arbetar med exempelvis regional utveckling, livsmedelsförsörjning och beredskap.
 
Mer information och anmälan:
Anmälan är förlängd tom 20 oktober. 
 

Program

 • 9.00-9.30: Incheckning och fika
 • 9.30-9.45: Välkomna
  Moderator Malin Winberg och samordnare Nära Mat Malin Naess, Länsstyrelsen Norrbotten
 • 9.45-9.55: Inledningstal
  Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län, Länsstyrelsen Norrbotten
 • 9.55-10.25: Livsmedelssektorn i en föränderlig värld
  Lars Olsson, departementsråd, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
 • 10.25-10.35: Paus
 • 10.35-11.05: Livsmedelsberedskap i händelse av kris och krig – pågående arbeten nationellt och regionalt
  David Ström, enheten för samhällsskydd, Länsstyrelsen Norrbotten och Maria Einarsson, Försvarsmakten, Norra militärregionen
 • 11.05-11.30: Hur kan livsmedelssektorn bidra med tillväxt och regional utveckling i Norrbotten?
  Susanne Friberg, avdelningschef Näringsliv vid Länsstyrelsen Norrbotten samt Monika Lejon, Enhetschef Näringsliv och Samhälle vid Region Norrbotten
 • 11.30-12.00: Att skapa hållbara livsmedelssystem
  Elisabeth Öberg, projektledare för Odling och hållbar konsumtion, Gunnar Jonsson, projektledare för Hållbar livsmedelskompetens i skolan och Food Education for the Future, Hulda Wirsén, projektledare Företagslyftet, Ove Karlsson, projektmedarbetare Företagslyftet
 • 12.00-13.00: Lunch
 • 13.00-14.10: Hur lever vi upp till visionen Mer norrbottnisk mat på tallrikarna?
  Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Luleå tekniska universitet, Swedish Lapland, Lantbrukarnas Riksförbund Norrbotten, Coop Norrbotten, projekt Gröna Näringar, Boden Businesspark med flera
 • 14.10-14.40: Paus med fika
 • 14.40-15.10: Fortsättning: Hur lever vi upp till visionen?
 • 15.10-15.40: Panelsamtal: Livsmedelsstrategin 2.0 – vad är viktigt för Norrbottens del?
  Medverkande uppdateras inom kort
 • 15.40-ca 16.00: Avslutning och framåtblick
 
Konferensen anordnas under Länsstyrelseveckan 11-17 november då Länsstyrelsen i Norrbottens län samlar ett flertal konferenser, seminarier och möten under ett och samma paraply: Norrbottens hållbara utveckling i samhällsomvandlingen. Tillsammans för Norrbottens bästa.