Pga spridningen av Corona-viruset är denna dag inställd. Vi återkommer med nytt datum och inbjudan senare.

Visst vill du vara med i arbetet när vi tar riktning och sikte på framtiden för Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi?
Välkommen till Uppstart Nära Mat 2.0. Nu gör vi ett omtag och arbetar vidare med Norrbottens livsmedelsstrategi med sikte på 2030. Nära mat, Norrbottens livsmedelsstrategi är ett samarbete mellan Lantbrukarnas Riksförbund, Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner.

Uppstart Nära Mat 2.0, den 26:e mars på Vineyard i Björsbyn, Luleå.

Vi har planerat en hel dag med intressanta föredragshållare och vi pratar om nuläge och framtid.
Vi kommer också att en ha workshop med temat “Identitet och stolthet”.

Deltagare i programmet:
Magnus Nilsson VD Nyhlén Hugosson
Ulla Bergström, ordf. Norrmejerier
Roland Sandgren, VD Arvidsjaurs renslakteri
Teija Aho, VD Guldhaven Pelagiska
Marie Gidlund, verksamhetsledare Sweden Food Arena
Maria Sirvio, Swedish Lapland
Pelle Johansson, Hushållningssällskapet

Moderator: Malin Winberg

Program Nära Mat 26 mars 2020

Du anmäler dig innan den 12 mars på Norrbottens 

Hitta till Vineyard Event & Konferens:
Vägbeskrivning

Målgrupp
Norrbottens livsmedelsstrategi vänder sig framför allt till livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser,
offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och lokala och regionala politiker.
Nyckelorden vid framtagandet av Nära mat har varit nära samverkan, delaktighet, kreativa processer,
en bred dialog med hela livsmedelskedjan och med politiker på lokal och regional nivå.

Visionen Mer norrbottnisk mat på tallrikarna nås genom att matproducenter, konsumenter och samhället kommer närmare varandra.
Arbetet gör vi steg får steg, i stort och i smått. Vi går det med gemensamma krafter. Utan samarbete kommer vi ingenstans.

Varmt välkommen till uppstart av Nära Mat 2.0!

Frågor?
Hulda Wirsén, Samordnare Nära Mat
Länsstyrelsen i Norrbottens län
010-225 52 55
hulda.wirsen@lansstyrelsen.se