Trädgårdsodling i Norrbotten är klimatsmart!

Det är budskapet från inspirationsseminariet “Framtidens trädgårdsodling i norr” som arrangerades den 26 mars 2019 på Grans Naturbruksgymnasium i Öjebyn, inom projektet Gröna Näringar. Seminariet var välbesökt med nästan 50 deltagare vilket är väldigt positivt.

– Om vi kunde få fram fler trädgårdsföretag som odlade alla våra tomater själva bara under vår-sommar-höst, i stället för att importera, skulle vi också minska CO2-utsläppen från norrbottningarnas tomatkonsumtion med hela 2 200 ton per år globalt. Vi skulle också öka självförsörjningsgraden från 11 procent till 50 procent.

Det säger Elisabeth Öberg, Trädgårdsutvecklare inom Nära mat som också varit med och planerat aktiviteten.

Självklart vill vi ju ha mer norrbottniska tomater på tallrikarna!

Se inslag från Piteå tidning, PT Play