Tomas Mörtberg: “Alldeles för få representanter från kommunerna”

Halvbild på person i möte

Det som fastnade kvar Övertorneås kommunalråd Tomas Mörtberg efter Nära Mat-prats första anhalt var hur mycket importerad mat vi faktiskt äter i Norrbotten.
– Varannan tugga mat vi sväljer i Norrbotten är importerad. Här känner jag att vi inom det offentliga, alltså kommunsektorn, inte tar detta på allvar – det var alldeles för få representanter för kommunerna på första seminariet.

Hur viktigt är det att vi har en livsmedelsstrategi för Norrbotten?
– En livsmedelsstrategi är en förutsättning, en grund, för att vi i länet i någon mån kan hålla en självförsörjningsgrad. Det handlar om ett ansvar mot medborgarna om att det finns lokalproducerad mat att tillgå.

– Minskad produktion i länet innebär mindre råvara till livsmedelsindustrin i Norrbotten. Eftersom livsmedelsindustrin i länet i huvudsak är förlagd till Luleå innebär detta ett hot mot såväl primärproduktionen som livsmedelsindustrin i Norrbottens län. Den här frågan är alltså en fråga för hela länet.

Vad tycker du, rent spontant, är det viktigaste som behöver ändras för att vi ska få mer norrbottnisk mat på tallrikarna?
– Inom den kommunala verksamheten är det synen och tolkningen av LOU (lagen om offentlig upphandling) som måste ändras.

Vad kan du påverka utifrån din roll i dag?
– Jag kan påverka hur den kommunala kost- och livsmedelsstrategin implementeras samt hur vi i kommunen upphandlar våra livsmedel.

Vad gör vi bra redan i dag?
– Det påbörjade arbetet med en regional livsmedelsstrategi är ett första steg!

I dag har alla kommuner med ordet ”hållbarhet” i sina styrdokument. Inom vilka områden vill din kommun vara 100 procent hållbar?
– Den styrande alliansen har i de övergripande målen som fullmäktige antagit angett färdriktningen för kommunens hållbarhetsarbete. 100 procent av maten inom de kommunala verksamheterna ska tillagas där den äts. 100 procent av kollektivtrafiken inom kommunen ska vara gratis. Och 100 procent av bränslet till det kommunala värmeverket ska vara producerad inom kommunen av förnyelsebar råvara.

Vad har du själv för norrbottnisk mat på din tallrik hemma?
– Jag ser gärna att det min tallrik har mat som är producerad i Norrbotten. Beroende på säsong och årstid är det olika ingredienser och delikatesser som återfinns på tallriken.

– Om jag ska välja ut en favoriträtt får det bli rostbiff med mandelpotatis, sallad och grönpepparsås. Rostbiffen är från kött som Polcirkeln Lantgård producerat, mandelpotatisen från Polcirkeln Potatis, salladen från Hietalas Handelsträdgård och mejeriingredienserna till såsen kommer från Norrmejerier!

Nästa Nära Mat-prat handlar om framtidens livsmedel och innovationer. Kommer du?
– Eftersom en regional livsmedelsstrategi i framtiden kommer att påverka min kommun direkt som indirekt i vårt hållbarhetsarbete kommer jag att närvara och påverka framtagandet av livsmedelsstrategin.

– För att kommunerna i länet överhuvudtaget ska kunna skriva in ord som närodlat, närproducerat och hållbart i sina livsmedelsstrategier måste såväl den nationella som den regionala livsmedelsstrategin ge förutsättningar för våra livsmedelsproducenter i kommunerna att även i fortsättningen kunna producera livsmedel av hög kvalitet.