Golleguolli – Fiskens guld

Svenska Samernas Riksförbund

Projektets syfte är att synliggöra det samiska köket som är en viktig del av den traditionella kunskapen som långsamt håller på att förloras.