Rutt 616

Logotyp för Rutt 616 bestående av namnet skrivet på en sköld och med två älgsiluetter bakom

Vi vill lyfta de mindre företagen samt stärka och synliggöra bygdens attraktivitet, samt bidra till att bevara ett öppet landskap med diversifierad odling. Syftet är att utveckla Rutt 616 till en motor för tillväxt, företagsamhet och en attraktiv bygd längs den del av väg 616 som är kategoriserad som ren Landsbygd enligt definitionerna i Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.