ClimateFood

ClimateFood är ett forskningsprojekt som syftar till att förbättra förutsättningarna för klimatsmart livsmedelsproduktion inom små och medelstora företag i norra Sverige och Finland. I projektet ingår 40 små och medelstora företag från olika livsmedelsföretag  i både Sverige och Finland. Syftet med projektet är att identifiera möjligheter för en klimatsmart livsmedelsindustri och livsmedelsvärdekedja att utveckla nya […]