ClimateFood

ClimateFood är ett forskningsprojekt som syftar till att förbättra förutsättningarna för klimatsmart livsmedelsproduktion inom små och medelstora företag i norra Sverige och Finland.

I projektet ingår 40 små och medelstora företag från olika livsmedelsföretag  i både Sverige och Finland.

Syftet med projektet är att identifiera möjligheter för en klimatsmart livsmedelsindustri och livsmedelsvärdekedja att utveckla nya affärsmodeller. Vidare främjar projektet överföringen av kunskap och antagandet av nya klimatsmarta metoder i livsmedelsföretag genom att etablera ett gränsöverskridande nätverkssamarbete.

Projektpartners är ProAgria Uleåborg/Oulu landsbygdskvinnor (Finland), Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten (Sverige), Uleåborgs universitet Kerttu Saalsti Institute, Lapplands Yrkeshögskola (Framtidens expertgrupp för bioekonomi) och Luleå tekniska universitet.

Projektledare: uppdateras
Projektägare:
ProAgria Uleåborg
Finansiering:
Interreg Aurora och Region Norrbotten

Startdatum: 2023-01-01
Slutdatum: 2025-12-31

Logotyp Interreg Aurora