KLIN – Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr

kvinna skär renkorv i livsmedelsgodk'ns lokal och en man står i bakgrunden

Projektet ”Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr” fokuserar på livsmedelsindustrins utmaningar med kompetensförsörjning och utgår från helheten – kompetensutveckling för befintlig personal, attrahera och rekrytera ny personal samt att strategiskt arbeta för kompetensöverföring vid avveckling av personal t.ex. vid pensionsavgångar. Målet är att stärka förmågan internt hos deltagande företag att arbeta med strategisk hållbar kompetensförsörjning på kort […]