Skapa nya innovativa landskapsrätter!

Norrbottens och Lapplands landskapsrätter ska koras. Därför vill vi bjuda in såväl länets professionella kockar som framtida stjärnor vid restaurang och -livsmedelsprogram att delta med bidrag till en omröstning. De vinnande måltiderna representerar Norrbottens och Lapplands landskap vid evenemanget ”Stockholm – European Capital of Gastronomy 2023”.

Gastronomiska akademien, Måltidsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien står bakom initiativet att profilera svenska måltider med syfte att stärka den nationella livsmedelsstrategin och utveckla den gastronomiska turismen. Förhoppningen är att tillsammans med de 21 svenska länen stimulera till kreativa nytolkningar av lokala rätter och måltidstraditioner. Allt för att väcka nya generationers intresse för landskapens betydelser av unika råvaror och måltider till glädje för svensk måltidskultur och landsbygdsutveckling.

En anledning till detta projekt är att Stockholm blivit vald till ”Europas Gastronomiska Huvudstad 2023”, och att landskapsrätterna ska nyttjas för att visa på Sveriges gastronomiska bredd och betydelse för utveckling av gastronomisk turism i Sverige. En tanke som akademierna gärna vill föra fram är att gastronomi inte bara handlar om måltiden i sig, utan om kvaliteten på de råvaror som används, kompositionen av rätterna och den estetiska gestaltningen av måltiden som en helhet. Till skillnad från tidigare initiativ till landskapsrätter har akademierna valt att fokusera på måltiden som en helhet, inklusive dess konstnärliga gestaltning på bordet.

Tävla med en spännande måltid

Eftersom Norrbottens länsgeografi rymmer två landskap finns det möjlighet att lämna bidrag till både Norrbotten och Lappland. Utnämningen av den måltid som ska representera Lappland kommer att ske i nära samverkan med Västerbottens län, eftersom landskapet är delat mellan länen.

De nya landskapsrätterna skall utformas som en måltid, bestående av förrätt, varmrätt och dessert. Recept och foton på samtliga rätter och en beskrivning av de lokala råvaror som ingår ska bifogas. Det är även möjligt att ge förslag på måltidens konstnärliga gestaltning, till exempel i form av lokala tillverkade textilier, glas eller porslin.

I anmälningsformuläret hittar du mer detaljerad information om hur bidraget ska vara utformat.

Var äter du din landskapsrätt – och hur?

I skapandet av våra nya landskapsrätter är det helt fritt för de tävlande att tänka både innanför och utanför ramarna när det kommer till såväl måltidsmiljöer som gestaltning. Det är lätt att en trerätters måltid för tankarna till en viss typ av lite finare sammanhang, men de nya landskapsrätterna kan lika gärna tillagas och avnjutas vid en eld i naturen eller som plockmat i en trädgård. Testa gärna gränserna och låt kreativiteten ta fram spännande landskapsrätter, oavsett om det handlar om vardag eller fest.

Vi vill ha ditt bidrag senast 30 Maj

Då vi inte fått in anmälda bidrag för alla landskap förlängs anmälningstiden till den 30 maj. De inlämnade bidragen bedöms sedan av en jury.

Under hösten 2022 kommer de slutliga bidragen att lanseras och presenteras regionalt, för att sedan representera landskapen vid en nationell presentation i Stockholm. Deltagandet är kostnadsfritt och Länsstyrelsen i Norrbotten står för delar av de kostnader som kan uppstå vid regional lansering och nationell representation.

Vi välkomnar era bidrag!

Lotta Finstorp
Landshövding i Norrbotten

Länsstyrelsen Norrbotten logotyp

Vill ni ta del av arbetet i Västerbottens län Läs mer på www.matkompassen.info

Visionen i Norrbottens län är "Mer norrbottnisk mat på tallriken" och att människor både äter och producerar norrbottnisk mat med stolthet. Vi vill se att norrbottnisk mat och produkter utvecklas kreativt och serveras med stolthet. Med mer norrbottnisk mat på tallrikarna stärks den norrbottniska attraktiviteten i form av unika måltidsupplevelser och matkultur. En framgångsfaktor är att traditioner och en stark kultur, med en norrbottnisk matidentitet som är förknippad med våra naturgivna resurser och förutsättningar, bidrar till unika råvaror och måltidsupplevelser.