Sarah Karlsson: “Vi vill kunna relatera till det vi äter”

Sarah Karlsson

Överkalix kommunalråd Sarah Karlsson har varit med på båda Nära Mat-praten under hösten. Och intentionen är att delta i januari också, när det handlar om maten och energiförsörjningen:
– Ja, om det inte blir några massiva kalenderkrockar kommer jag gärna. De två träffarna hittills har varit mycket givande för mig med många bra insikter och goda samtal.

Hur viktigt är det att vi har en livsmedelsstrategi för Norrbotten?
– Jag anser självklart att det är av högsta vikt att lyfta upp livsmedelsfrågan på bordet och levandegöra den diskussionen. Det är så omfattande fråga, innefattande allt från näringslivets överlevnad och utveckling till självförsörjningsgraden, att det krävs ett regionalt helhetsgrepp.

Vad tycker du, rent spontant, är det viktigaste som behöver ändras för att vi ska få mer norrbottnisk mat på tallrikarna?
– Vi behöver verka för att lantbruket har de ekonomiska förutsättningarna för att fortsätta att producera bra råvaror. Konsumenterna ställer idag högre krav på bland annat djurskydd, kvalitet och närhet. Vi vill kunna relatera till det vi äter. Genom att lyfta de norrbottniska produkterna skapas en efterfrågan och därigenom breddas marknaden och ger möjlighet att öka volymer och ge fler möjlighet att bygga sin arbetsplats inom branschen.

Vad kan du påverka utifrån din roll idag?
– Jag kan bidra till att lyfta livsmedelsfrågan lokalt såväl som regionalt.

Vad gör vi bra redan i dag?
– Den befintliga primärproduktionen samt förädlingen i länet håller hög klass. Positivt är att denna fråga, genom Nära Mat-projektet, lyfts upp och tas tag i med inspel från många kompetensområden.

Hur många julbord har du hunnit äta hittills?
– Ett. Jag vill inte överdosera julmaten före julafton.

En del menar att det är viktigare i hållbarhetssträvan att byta ut de livsmedel som har störst miljöpåverkan än att öka andelen ekologiskt i upphandlingen. Hur tänker du om det?
– Vi har under hösten reviderat vår kostpolicy. Där har vi faktiskt valt att skruva ner ambitionen angående ekologiska produkter från 25 till 15 procent. Anledningen till det är att vi vill ha ett nåbart mål, och istället jobba för att på sikt få in mer lokalproducerat. Jag anser att man i hållbarhetstänket även ska väga in upprätthållandet av närmiljön, människors utveckling samt miljöpåverkan vid transporter.

– Det känns utöver det en smula märkligt att ha ett mål angående det ekologiska som faktiskt signalerar att vi underkänner de livsmedel och produkter som frambringas i Överkalix idag. Jag menar att man istället för generella mål ska fokusera på att de importerade produkterna som tas fram med hjälp av höga mänger hälso- eller miljöfarliga kemikalier ska bytas ut till ekologiska.

Vad har du själv för norrbottnisk mat på din tallrik hemma?– Oj! Övervägande är det norrbottnisk mat. Älg, lamm och gris ligger i frysen. Från Överkalix förstås. Så även potatis. Nöt och chark köper jag norrbottniskt. Samt mejeriprodukterna såklart. När jag packar upp shoppingkassarna så kan de nog ibland förväxlas med en reklamkampanj för Norrmejerier, haha! Vi har ett gäng barn så det går åt mycket.

– Det vore dock fint om någon (alltid denna någon) i Norrbotten sätter igång med pastaproduktion. Jag skulle bli stamkund omedelbart!