Rolf Salomonsson: “Vi hamnar ofta i ett Moment 22”

Rolf Salomonsson

Rolf Salomonsson är grossistchef för Svensk Cater i Luleå och bor i Umeå. För honom är nära mat det vilda köttet han jagar själv. Västerbottensosten kommer, kanske förvånande, inte högst upp på listan.

Däremot kan det hända att ren, Skabramost, löjrom och siklöja från Norrbotten följer med hem till Umeå.

Du var med på Nära Mat-prats fjärde anhalt och slutstation. Vad har stannat kvar i dig efter seminariet?

– Vid slutgenomgången fick intressenter ge sin bild av några av livsmedelsstrategins grundstenar. Det jag fastnade för var ordföranden i LRF Norrbotten, Herbert Nyman, och hans ord om lönsamhet och utveckling i konkurrens. Vad jag minns var han den enda som pratade om dessa två saker.

– Ska livsmedel från Norrbotten bli en framgångsfaktor måste utvecklingen ske i lönsamma företag och i konkurrens med marknadens övriga produkter. Jag tror inte att konsumenten över tid är intresserad att betala mer för en produkt som är sämre än konkurrerande produkter.

Hur viktigt är det att vi har en livsmedelsstrategi för Norrbotten?

– Det är säkert viktigt för att ge producenter stöd och investerare en bedömning av marknaden. På vilket sätt landstinget, länsstyrelsen och till viss del LRF ska kunna förverkliga strategin är dock mer osäkert.

Vilka är dina förväntningar på livsmedelsstrategin?

– Att den blir tydlig och konkret i syfte och mål. Det vill säga varför upprättas strategin, till nytta för vem? Och vad vill man uppnå och inom vilka tidshorisonter?

Vad tycker du, rent spontant, är det viktigaste som behöver ändras för att vi ska få mer norrbottnisk mat på tallrikarna?

– Tillgänglighet i volym och tid för lokalproducerade livsmedel. Marknaden vill veta att det finns en säkerställd volym av efterfrågad artikel dygnet runt, alla dagar året om.

Vad kan du påverka utifrån din roll i dag?

– Genom Svensk Caters närhet till marknaden, både producenter och kunder, kan vi skapa en effektiv sälj- och distributionskanal för norrbottniska producenter.

Vad gör du och din organisation bra redan i dag?

– Vi har en god dialog med både producenter och kunder men hamnar ofta i ett Moment 22. Det vill säga kundernas efterfrågan går inte i takt med producentledets förmåga att tillhandahålla artiklar. Ibland är det tvärtom; producenterna har artiklar som kunderna ännu inte upptäckt eller har behov av.

Therese Hägglund, inköpschef i Bodens kommun, efterlyste större samverkan mellan branscherna för att utveckla den offentliga upphandlingen. Vad kan Svensk Cater bidra med där?

– Vi kan i dialog med upphandlande myndigheter bistå med synpunkter på upphandlingens innehåll och skallkrav.